Spolupracujeme s hotelmi a penziónmi v okolí, ale aj v Bratislave.

Hoteloví hostia sa tak môžu spoľahnúť na stopercentné služby, vrátane vodiča hovoriaceho minimálne jedným svetovým jazykom. Naši vodiči hotelových hostí vždy vedia oboznámiť so základnými faktami o regióne a takisto o Bratislave.

Vodiči poradia zaujímavé pamiatky a významné miesta, dobrú reštauráciu, či nočný podnik. Zároveň dávame hotelu záruku, že zákazník nikdy nebude okradnutý vodičom, nakoľko ceny určujeme vopred. V tomto prípade neutrpí zlou reputáciou ani hotel, ani naša taxislužba.

Výhody

  • zmluva o spolupráci s hotelom
  • 5% provízie pre hotel výšky jazdného
  • presne stanovený cenník s fixnými cenami
  • platba kartou u vodiča
  • možnosť platby na faktúru – pripísanie klientovi na hotelový účet
  • časované objednávky
  • vyzdvihnutie zákazníkov a letisku / stanici