Samozrejme aj firemní klienti sú pre nás dôležití. Rozumieme vašej potrebe dostať svojich zamestnancov a obchodných partnerov vždy včas tam kde potrebujete. Na naše služby sa môžete spoľahnúť – čo sľúbime splníme.
Na čom sa dohodneme – to zrealizujeme.

Firemný program

  • zmluva o zabezpečení dopravných služieb
  • platba na faktúru 1x mesačne – 15 dňová splatnosť faktúry
  • pri nových klientoch vyžadujeme vratnú kauciu vo výške 200€ ako zábezpeku za úhradu faktúr – po troch platbách bez omeškania vraciame kauciu späť
  • oprávnené osoby identifikujeme, podľa telefónneho čísla
  • rozpis jázd ako príloha k faktúre